Oktató játékok az élményszerű ismeretszerzésért

Érdekes belegondolni, hogy mennyit tanul az ember nap mint nap abból, hogy csupán megtapasztal egyes egyszerű történést. Ha még részesévé is válik ennek, akkor igazán mély tanulság vonódik le belőle.

oktató_játékokHasonló dolog játszódik le a kisgyermek fejében is, amikor oktató játékok segítségével tapasztal meg dolgokat. Az ilyen játékok célzottan azért lettek kitalálva, hogy ismeretek megszerzését és megtartását segítsék elő. Az oktató játékok leggyakrabban egy-egy célzott ismereti területet közelítenek meg.

Például a számolás elsajátítását, a betűk felismerését, a színek beazonosítását vagy akár a különbségek és hasonlóságok felismerésének képességét mozdítják elő. Ha játékos formában találkozik a kisgyermek ezekkel az ismeretekkel és nem csupán a pedagógus vagy a szülő szavain keresztül, akkor megbizonyosodhatunk afelől, hogy a megtapasztalás útján jóval könnyebben fogja megérteni az ismeretek lényegi jellemzőit.

Egyes oktató játékok úgy vannak kifejlesztve, hogy különböző szintjeit fejleszthessék az ismeretszerzésnek, például az idegen nyelvismeretet úgy tudják mélyíteni a tanulókártyák, hogy egyre komplikáltabb kártyacsomagok megoldásával ösztönzik a tanulót a fejlődésre.