Általános információk a lexikonról és enciklopédiáról – 1. rész

A lexikon, vagy enciklopédia egy olyan gyűjtemény, amelyik az emberi tudás valamilyen területét örökíti meg, a legtöbb esetben egy rendszer alapján. Úgy az „enciklopédia”, mint a „lexikon” szó külföldi eredetű, görög és latin közvetítés útján kerültek a világ körforgásaiban, így ma már gyakorlatilag minden nyelvben ez a két szó, vagy ezek közül egyik van használatban. Ma már gyakorlatilag ugyanazt jelenti ez a két szó, azonban korábban mégis volt különbség a jelentések között.

Lexikon

Lexikon

A korábbi időszakokban az enciklopédia a tudomány egészét, vagy ennek egy nagyobb területét próbálta felölelni, a lexikonok pedig inkább csak kisebb területekkel foglalkoztak, ezek fogalmait pedig betűrendben közölték, ahogyan korábban a szójegyzékek is tették. Azonban manapság, az enciklopédiák is a legtöbb esetben egyfajta betűrendet használnak, így a különbség gyakorlatilag megszűnt a két fogalom között. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy azok a tanulmányok, kötetek, amelyek egy kisebb részterülettel foglalkoznak, a legritkább esetben kapják az enciklopédia nevet, míg a nagyobb, átfogó munkák közül számosnál találkozhatunk a „lexikon” megnevezéssel.

 

Az enciklopédia megnevezéssel legkorábban i. e. 30-ban találkozhatunk, ekkor a rómaiak encyclopedia megnevezéssel illették Marcus Terentius Varro művét, a Disciplinae-t, ami 9 kötetből állt. A középkorban nagy népszerűségre tettek szert az ilyen típusú munkák, ami annak is köszönhető, hogy az ebben az időszakban élt értelmiség úgy vélte, hogy a tudomány egy nagyobb területét vagy akár teljes egészét megismerheti egyetlen személy is kitartó munkával.