Általános információk a lexikonról és enciklopédiáról – 2. Rész

A középkori tudósok az enciklopédiákat egy átfogó munkaként szánták, amit egy olyan közönségnek írtak, akik elejétől végéig elolvassák ezeket, még ha több tíz kötetből állnak is. Ebben az időszakban az egyik legjelentősebb munkája Sevillai Szent Izidor Etymologiae című írása volt, amelyik 20 kötetből állt. Ő összefoglalta kora tudományát, rendkívül előrehaladott gondolatai voltak, nem véletlenül választották őt az Internet védőszentjének.

Enciklopédia

Enciklopédia

A XIII. századból is származik egy hatalmas volumenű enciklopédia, amit Vincent de Beauvais írt meg 1250 környékén. Ennek a címe: A nagyobb tükör. A hét szabad művészet – grammatika, retorika, logika, aritmetika, geometria, zene és asztronómia volt. Az első magyar enciklopédia Apáczai Csere János nevéhez fűződik, aki 1653-ban írta meg a Magyar Endcyclopaedia, minden igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása című művét. Antoine Furetiére 1684-ben kiadott Kísérlet egy egyetemes szótár megteremtésére című műve rendkívül keresett volt Európa egész területén.